Adres:

"Drew-Max"
ul. Poziomkowa 4
86-031 Maksymilianowo